Cjenik

Otvoreno
Dužina -- Cijena
< 4,99 -- 443,00 €
5 – 5,99 -- 532,00 €
6 – 6,99 -- 621,00 €
7 – 7,99 -- 709,00 €
8 – 8,99 -- 798,00 €
9 – 9,99 -- 1.051,00 €
10 – 10,99 -- 1.165,00 €
11 – 11,99 -- 1.368,00 €
12 – 12,99 -- 1.482,00 €
13 – 13,99 -- 1.596,00 €
14 – 14,99 -- 2.584,00 €
15 – 15,99 -- 2.761,00 €
Hangar
Dužina -- Cijena
< 4,99 -- 735,00 €
5 – 5,99 -- 883,00 €
6 – 6,99 -- 1.026,00 €
7 – 7,99 -- 1.178,00 €
8 – 8,99 -- 1.320,00 €
9 – 9,99 -- 1.472,00 €
10 – 10,99 -- 1.609,00 €
 
 
 
 
 
Transport Zadar - Zemunik, Zemunik - Zadar
Duljina preko svega -- Cijena
< 4,99 -- 77,00 €
5,00 - 5,99 -- 96,00 €
6,00 - 6,99 -- 109,00 €
7,00 - 7,99 -- 123,00 €
8,00 - 8,99 -- 141,00 €
9,00 - 9,99 -- 192,00 €
10,00 - 10,99 -- 243,00 €
> 11 -- po dogovoru
 
 
 
 
Radovi
Vrsta rada -- Cijena
Poliranje -- 17,00 € m2 + materijal;
Antifouling -- 4.70 - 5.70 €
Popravak -- 1m² 190 - 380,00 €
Radni sat (min 1 sat) -- 44,50 €
Farbanje(m²) -- od 190.00 €